Skip to main content
Klimaatakkoord 2050

is uitsluitend bestemd voor levering aan woningcorporaties en gemeenten.

Klaar voor Energieneutraal 2050

In Parijs is in 2015 afgesproken dat er in 2050 een wereldwijd evenwicht moet zijn tussen CO2 uitstoot en absorptie door de aarde. Daarmee is de verwachting dat de opwarming van de aarde beperkt kan blijven tot minder dan 2 graden.

Nederland heeft zichzelf in het Klimaatakkoord tevens als doel gesteld dat in 2050 de gebouwde omgeving energieneutraal moet zijn (SER, 2013). Woningen en utiliteit mogen dan als totaal geen CO2 meer uitstoten. De regie voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, met de warmtevoorziening en hernieuwbare energie als belangrijkste componenten, is door de Rijksoverheid belegd bij gemeenten en regio’s

Om de klimaatdoelen voor 2050 te bereiken hebben wij bij het ontwerp van onze woonwagens rekening gehouden met hoge isolatiewaarde van de vloer, wand en dak, lage luchtdichtheid van de constructie (Qv10<0,400 dm3/s*m2),  lage temperatuur verwarming en warmwater.Vol trots kunnen wij u het resultaat presenteren in onze    waarmee u al voldoet aan de gestelde eisen in het Energieakkoord voor 2050.