EPV-Monitoring

is uitsluitend bestemd voor levering aan woningcorporaties en gemeenten.

EPV-Monitoring

In de meeste woonwagens meet men alleen hoeveel gas, water en elektriciteit wordt verbruikt. Zodra er prestatiegaranties worden gegeven is bewijslast nodig om aan te tonen dat beloofde prestaties worden gehaald.

Deze bewijslast wordt verzameld met monitoring van de energieprestatie en het binnenklimaat in de woonwagen. Bij deze nul-op-de-meter woonwagen moet het elektriciteitsverbruik van de installaties en huishoudelijke apparaten op jaarbasis gelijk zijn aan de door de zonnepanelen opgewekte hoeveelheid energie op de woning.

Monitoringsdata

Monitortingsdata wordt gebruikt om inzicht in en optimalisatie van het presteren van de installaties.

De drie groepen welke we dienen te monitoren zijn:

  • Geproduceerde energie op de woning;

  • Verbruikte energie t.b.v. productie van warmte;
  • Verbruikte energie t.b.v. huishoudelijk gebruik.

EPV-wetgeving

Woningcorporaties en gemeentes mogen huurders een vergoeding vragen voor verduurzaming van een huurwoonwagen als ze zorgen dat de woning voldoet aan de kwaliteitseisen vanuit de EPV-wetgeving.

Woningcorporaties en gemeentes moeten deze kwaliteit bewijzen met meetdata.

Deze meetdata kunnen wij voor u aanbieden en u jaarlijks voorzien van een NOM/EPV dashboard waarop alle benodigde data uit te herleiden zijn.

© Bouwbewustbv| Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites

 is uitsluitend bestemd voor levering aan woningcorporaties en gemeenten.